Ομαδικά και ατομικά σεμινάρια (FPC)

Η PLANECO ΕΠΕ προχωρά - μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος αρκετών κατασκευαστών - στη διοργάνωση κύκλου σεμιναρίων που αφορούν την ενημέρωση των βασικών αρχών για τη σήμανση CE και την εκπαίδευση για την εγκατάσταση του FPC (Factory Production Control = Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής) στις επιχειρήσεις των κατασκευαστών των κλάδων:

  1. Κουφωμάτων
  2. Ρολών
  3. Γκαραζοπορτών
  4. Σητών
  5. Τέντες

 

Τα σεμινάρια θα βασίζονται ακόμη στην Οδηγία Δομικών Προϊόντων 89/106/ΕΟΚ για τη σήμανση CE και τις απαιτήσεις των προτύπων EN14351-1:2006 για τα κουφώματα και EN13659 για τα εξώφυλλα (ρολά, πατζούρια κλπ.), ΕΝ 13561 για σήτες (τέντες, στόρια ) και ΕΝ 13241 για βιομηχανικές πόρτες (γκαραζόπορτες, μπάρες, ρολά κλπ.).

Σημείωση: η οδηγία δομικών υλικών άλλαξε και έγινε ο κανονισμός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 305/2011 με τελική ημερομηνία εφαρμογής τον Ιούνιο 2013, αλλάζοντας αρκετά τα μέχρι τώρα ισχύοντα.

Τα ομαδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια θα γίνονται σε μηνιαία βάση στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη ή και σε άλλες πόλεις αν χρειασθεί. Μπορούν να γίνονται και ατομικά σεμινάρια είτε στους χώρους της PLANECO ΕΠΕ ή στους χώρους της κατασκευαστικής εταιρείας.

Η PLANECO ΕΠΕ θα σας παρέχει όλες τις πληροφορίες και γνώσεις, ώστε να μπορείτε να σημάνετε τα προϊόντα σας σωστά και εύκολα.Βεβαιώσεις
Θα εκδίδονται βεβαιώσεις στους συμμετέχοντες από την PLANECO κατόπιν ελέγχου της σωστής εφαρμογής.

Γ
ια περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.


Εκπρόσωπος του ift Rosenheim Hellas

Copyright © 2020 PLANECO Μον. ΕΠΕ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.