Υπηρεσίες

Οι βασικές παρεχόμενες υπηρεσίες της PLANECO Μον. Ε.Π.Ε. επικεντρώνονται στους παρακάτω τομείς:

Γενικά, η PLANECO σχεδιάζει, αναπτύσσει και διενεργεί όλες τις διαδικασίες σε μια επιχείρηση με στόχο τη βέλτιστη εφαρμογή διαχειριστικών συστημάτων εντός της, ενώ παράλληλα συνδράμει στην ορθότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της επιχείρησης, εκμεταλλευόμενη όλες τις δυνατότητες της νέας τεχνολογίας και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης.

 


Εκπρόσωπος του ift Rosenheim Hellas

Copyright © 2020 PLANECO Μον. ΕΠΕ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.