Δοκιμές για την αντοχή στην ανεμοπίεση σε ρολά και σήτες - σε ατομική βάση και στο χώρο σας

Η σήμανση CE αποσκοπεί στην ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάθε εναρμονισμένο πρότυπο αναγράφεται για ποιες ιδιότητες πρέπει να ενημερωθεί ο Καταναλωτής. Ο καθορισμός των ελάχιστων επιδόσεων ανά ιδιότητα είναι καθήκον της εκάστοτε χώρας.

Η σήμανση CE στα ρολά (και τα παντζούρια) γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13659 και στις σήτες (και γενικότερα συστήματα σκίασης) σύμφωνα με το ΕΝ13561. Ανήκουν στο σύστημα συμμόρφωσης (ΣΣ) 4 και η ουσιώδης ιδιότητα για την οποία πρέπει να γίνει δήλωση είναι η αντοχή στην ανεμοπίεση.

Επειδή τα ρολά και οι σήτες ανήκουν στο ΣΣ 4, η μέτρηση μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε εργαστήριο αλλά και από τον ίδιο τον κατασκευαστή και τα αποτελέσματα των δοκιμών αναγνωρίζονται εντός Ελλάδας αλλά και ευρωπαϊκά.

Σε αυτό ακριβώς μπορεί να βοηθήσει η PLANECO με την εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτει ώστε να διεκπεραιώσετε πάρα πολύ εύκολα τις απαραίτητες δοκιμές στο χώρο σας και να αποφύγετε τα έξοδα των πολλών μετρήσεων και της μεταφοράς των δειγμάτων.

Η PLANECO ΕΠΕ με την επιμέλεια του Δρ. Γεώργιου Μουστακίδη (εκπρόσωπος του ift Rosenheim) και των συνεργατών:

  • θα σας βοηθήσει στην κατασκευή της απαραίτητης υποδομής,
  • θα διεξάγει την πρώτη δοκιμή και θα σας εκπαιδεύσει,
  • θα σας χορηγήσει λογισμικό για την επεξεργασία επιπλέον δειγμάτων,
  • θα συντάξει την έκθεση μετρήσεων.

 

Η δυνατότητα του ελέγχου των προϊόντων σας στο δικό σας χώρο, σας προσφέρει ευελιξία και βέλτιστη κατανομή χρόνου. Το κόστος του εξοπλισμού είναι μικρό αφού θα αποφύγετε τα έξοδα μεταφοράς και μέτρησης σε κάποιο εργαστήριο και θα σας μείνει για να κάνετε όσες μετρήσεις θέλετε στο μέλλον.

Η PLANECO ΕΠΕ αντλεί την τεχνογνωσία της από αρκετές δοκιμές στο παρελθόν αλλά και την συνεργασία με το Ινστιτούτο ελέγχου ift Rosenheim της Γερμανίας, το οποίο εκπροσωπεί στην Ελλάδα.

Είμαστε ο πιο κατάλληλος σύμμαχος σας για να σημάνετε τα προϊόντα σας σωστά με τη σήμανση
CE και να σας συμβουλέψουμε ώστε να αποκτήσετε το σωστό αποτέλεσμα και να διεκδικήσετε μια ανταγωνιστική θέση στην αγορά.

Επίσης παρέχουμε και τις απαραίτητες υπηρεσίας ώστε να αποκτήσετε το FPC (απαραίτητο για την σήμανση CE) για την καταγραφή και τον έλεγχο της καθημερινής παραγωγής.


Επικοινωνήστε μαζί μας και μάθετε πόσο εύκολο είναι!

 


Εκπρόσωπος του ift Rosenheim Hellas

Copyright © 2020 PLANECO Μον. ΕΠΕ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.