Ανθρώπινο Δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό της PLANECO αποτελείται από μια ομάδα στελεχών, με μεγάλη εμπειρία στους επιμέρους τομείς δραστηριοποίησης του καθενός εξ΄ αυτών. Τα στελέχη της PLANECO διαθέτουν την τεχνογνωσία, την εξειδίκευση και τις ικανότητες που απαιτούνται τόσο για την παροχή υψηλού επιπέδου συμβουλευτικών υπηρεσιών σους Πελάτες της εταιρείας, όσο και για τη διαρκή εγρήγορση και προσαρμογή στα διαρκώς μεταβαλλόμενα δεδομένα του επιχειρησιακού γίγνεσθαι.

Κύριο μέλημα της PLANECO είναι η καλλιέργεια υψηλού αισθήματος επαγγελματισμού, υπευθυνότητας και συνεργασίας σε όλα της τα στελέχη.


Εκπρόσωπος του ift Rosenheim Hellas

Copyright © 2020 PLANECO Μον. ΕΠΕ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.