ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ με επιδότηση 35% - 45%

Ξεκινάει η Υποβολή των Προτάσεων στο Πρόγραμμα «Μεταποίηση σε νέες συνθήκες» στις 29/7/2010 και ολοκληρώνεται στις 30/9/2010.
Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν στον μετασχηματισμό της μεταποιητικής παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας προς νέα ή διαφοροποιημένα προϊόντα και μεταποιητικές υπηρεσίες καθώς και την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, ως βασικής επιλογής για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας.

Συνοπτικά για το Πρόγραμμα

Αποδέκτες
:
 • Η δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση υφιστάμενων, νέων όσο και υπό σύσταση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεις στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών. Δικαιούχοι είναι βασικά οι εταιρείες όλων των κατηγοριών, ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ, ατομικές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας, καθώς και συνεταιρισμοί. Θα ωφεληθούν πάνω από 4.500 επιχειρήσεις.
Προϋποθέσεις Συμμετοχής:
 • Αφορά υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
  • που απασχολούν μέχρι 49 εργαζόμενους και
  • έχουν τζίρο μικρότερο από 10 εκατ. Ευρώ.
Ο προϋπολογισμός της επένδυσης κυμαίνεται:
 • Το ύψος κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να ανέρχεται από 50.000 έως 400.000 ευρώ
Επιλέξιμες Ενέργειες:
 • Ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας και της διοίκησης των επιχειρήσεων.
 • Ο εκσυγχρονισμός της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.
 • Η λειτουργία των επιχειρήσεων με μεθόδους φιλικότερες προς το περιβάλλον.
 • Η ανάπτυξη της καινοτομίας.
 • Η εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής και
 • Η διατήρηση των θέσεων απασχόλησης.
Επιλέξιμες Δαπάνες:
 1. Ανέγερση/Επέκταση/Διαμόρφωση κτιρίων και χώρων.
 2. Μηχανήματα και Εξοπλισμός.
 3. Προμήθεια λογισμικού.
 4. Δικαιώματα Τεχνογνωσίας.
 5. Σύνταξη και Πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων.
 6. Προβολή – Προώθηση.
 7. Αμοιβές Συμβούλων.
 8. Πρόσληψη και απασχόληση πρόσθετου προσωπικού – εργαζομένων σε μειονεκτική θέση.
Πίνακας 1. Ποσοστά Επιδότησης ανά Γεωγραφική Ζώνη
Γεωγραφική Ζώνη
Ποσοστό Επιδότησης
Ποσοστό Ιδίας Συμμετοχής (υποχρεωτικό)
Ποσοστό Δανεισμού (προαιρετικό)
 • Αττική
 • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
 • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος
35%
25%
Το υπολειπόμενοποσοστό
 • Περιφέρεια Θεσσαλίας
 • Νομούς της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
 • Νομούς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 • Περιφέρεια Πελοποννήσου
 • Περιφέρεια Κρήτης
40%
25%
Το υπολειπόμενοποσοστό
 • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
 • Περιφέρεια Ηπείρου
 • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
 • Νομούς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος
45%
25%
Το υπολειπόμενοποσοστό

Ως ημερομηνία έναρξης των επιλέξιμων δαπανών για το πρόγραμμα έχει οριστεί η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο παρόν Πρόγραμμα.
Η PLANECO ΕΠΕ θεωρεί ότι το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί σημαντική ευκαιρία για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και είναι σε θέση να αναλάβει τις ακόλουθες υπηρεσίες για την υποστήριξη υποψήφιων επενδυτών:
 1. Υποστήριξη στην έρευνα και συλλογή μέρους προσφορών για την υλοποίηση του προγράμματος.
 2. Πλήρη πληροφόρηση και συμβουλές για την σύλληψη δόμηση της επενδυτικής πρότασης.
 3. Σύνταξη και υποβολή της πρότασης.
 4. Υποστήριξη κατά την υλοποίηση του σχεδίου.
 5. Συμβουλές για τη βελτίωση της βαθμολογίας της πρότασης
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες είμαστε στη διάθεσή σας.

Εκπρόσωπος του ift Rosenheim Hellas

Copyright © 2019 PLANECO Μον. ΕΠΕ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.