Ενημέρωση για το πρόγραμμα «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2009» για Υφιστάμενες και υπό σύσταση εταιρείες

Το εν λόγω πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα προστασίας του περιβάλλοντος και ειδικότερα:
  • Στον προσανατολισμό της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα διαχείρισης/ εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων.
  • Στην τόνωση της επιχειρηματικότητας στον τομέα της απορρύπανσης βιομηχανικών αποβλήτων.
  • Στη βελτίωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού προφίλ των επιχειρήσεων και στη μείωση του ελλείμματος κοινωνικής αποδοχής για τη μεταποιητική δραστηριότητα.
  • Στην κάλυψη του ελλείμματος της χώρας σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων.
  • Στην επέκταση της δυναμικότητας της βιομηχανίας για την αξιοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών.
  • Στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.
Πίνακας 1: Επιλέξιμες Επιχειρήσεις και Ενέργειες αυτών
Επιλέξιμες Επιχειρήσεις Επιλέξιμες Ενέργειες
Πολύ Μικρές, Μικρές ή Μεσαίες Συλλογή
Υφιστάμενη ή Υπό Σύσταση και Εταιρικής Μορφής Μεταφορά (όχι ως μοναδική ενέργεια της επιχείρησης)
Με ΣΤΑΚΟΔ 2008 δραστηριότητας: 37: Επεξεργασία λυμάτων,38: Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων, ανάκτηση υλικών,39: Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων Μεταφόρτωση (όχι ως μοναδική ενέργεια της επιχείρησης)
Προσωρινή Αποθήκευση
Επεξεργασία
Ενισχύονται επενδύσεις ύψους από 300.000€ έως 3.000.000 € εφόσον αντιστοιχούν στις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών και δεν υπερβαίνουν το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό επί του προϋπολογισμού.
Πίνακας 2: Επιλέξιμες δαπάνες και μέγιστα ποσοστά αυτών στον προϋπολογισμό
Κατηγορία Δαπάνης Μέγιστο Επιλέξιμο Ποσοστό επί του Προϋπολογισμού
Ανέγερση/επέκταση/διαμόρφωση κτιρίων 25%
Προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού 100%
Μεταφορικά Μέσα (καινούριων ειδικά διασκευασμένων για μεταφορά και μεταφόρτωση αποβλήτων εντός και εκτός της μονάδας, πλην επιβατηγών) 20%
Προμήθεια Λογισμικού 10%
Δαπάνες Πιστοποίησης 5% (όχι άνω των 15.000€)
Αμοιβές Συμβούλων (μελέτες, έρευνες σχετικές με το επενδυτικό σχέδιο, Εγχειρίδια Ποιότητας, Εκδόσεις Αδειών, Οργάνωση και Διοίκηση Έργου) 10% (όχι άνω των 80.000€)
Αγορά Τεχνογνωσίας (αγορά πνευματικών δικαιωμάτων, άδειες εκμετάλλευσης πνευματικής ιδιοκτησίας κλπ) 5%
Η εναρκτήρια ημερομηνία υποβολής των προτάσεων στο πρόγραμμα είναι 20/07/2009 και παραμένει ανοικτή μέχρι εξαντλήσεως του συνόλου της χρηματοδότησης.Τα ποσοστά επιδότησης διαμορφώνονται διαφορετικά ανά Γεωγραφική Ζώνη και συγκεκριμένα:
Πίνακας 3: Ποσοστά Επιδότησης ανά Γεωγραφική Ζώνη
Ποσοστό Γεωγραφική Ζώνη
30% Νομοί Αττικής και Θεσσαλονίκης πλην των ΒΕΠΕ και των νησιών αυτών που επιχορηγούνται με ποσοστό 40%
40% Περιφέρεια Θεσσαλίας, Νομοί: Καρδίτσας Λάρισας, Μαγνησίας, ΤρικάλωνΠεριφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Νομοί: Κυκλάδων, ΔωδεκανήσουΠεριφέρεια Ιονίων Νήσων, Νομοί: Κέρκυρας, Λευκάδος, Κεφαλληνίας, ΖακύνθουΠεριφέρεια Κρήτης, Νομοί: Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, ΧανίωνΠεριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Νομοί: Χαλκιδικής, Κιλκίς, Σερρών, Πέλλας, Ημαθίας, ΠιερίαςΠεριφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Νομοί: Γρεβενών, Κοζάνης, Φλώρινας, ΚαστοριάςΠεριφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Νομοί: Φθιώτιδος, Φωκίδος, Εύβοιας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας
50% Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Νομοί: Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου Περιφέρεια Ηπείρου, Νομοί: Άρτας, Πρέβεζας, Ηπείρου, ΙωαννίνωνΠεριφέρεια Βορείου Αιγαίου, Νομοί: Λέσβου, Χίου, ΣάμουΠεριφέρεια Πελοποννήσου, Νομοί: Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αρκαδίας,Αργολίδος, ΚορινθίαςΠεριφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Νομοί: Αχαϊας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας
60% Σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 5.000 κατοίκων κατά την απογραφή του 2001, στις πυρόπληκτες περιοχές των Νομών Ηλείας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Εύβοιας, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαϊας, Μαγνησίας, Κεφαλληνίας, Αττικής και στις σεισμόπληκτες περιοχές των νομών Αχαϊας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας

Το ελάχιστο ποσοστό της ιδίας συμμετοχής της εταιρίας είναι 25%.
Η PLANECO ΕΠΕ θεωρεί ότι το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί σημαντική ευκαιρία για τη δραστηριοποίηση εταιριών στην κατεύθυνση της διαχείρισης αποβλήτων και έτσι σε συνεργασία με ένα δίκτυο επιστημόνων και έγκυρων συμβουλευτικών επιχειρήσεων είναι σε θέση να αναλάβει τις ακόλουθες υπηρεσίες για την υποστήριξη υποψήφιων επενδυτών:
  1. Υποστήριξη στην έρευνα και συλλογή μέρους προσφορών για την υλοποίηση του προγράμματος.
  2. Πλήρη πληροφόρηση και συμβουλές για την σύλληψη δόμηση της επενδυτικής πρότασης.
  3. Σύνταξη και υποβολή της πρότασης,
  4. Υποστήριξη κατά την υλοποίηση του σχεδίου.
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες είμαστε στη διάθεσή σας.

Εκπρόσωπος του ift Rosenheim Hellas

Copyright © 2019 PLANECO Μον. ΕΠΕ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.