ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ CE - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ- ΙΣΧΥΣ ΚΕΝΑΚ

Όσοι κατασκευαστές κουφωμάτων, μονωτικών υαλοπινάκων δεν έχουν φροντίσει να συμμορφωθούν με τη υφιστάμενη νομοθεσία, κατά την οποία απαγορεύεται να διοχετεύουν στην αγορά προϊόντα χωρίς CE, πρέπει πλέον να ικανοποιήσουν αυτή την απαίτηση βάσει του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ).
Ο ΚΕΝΑΚ ισχύει πλέον από 1η Οκτωβρίου 2010. Ο Κανονισμός αυτός απαιτεί την εφαρμογή ενεργειακής μελέτης, η οποία μεταξύ άλλων συνυπολογίζει τις θερμικές απώλειες από ανοίγματα. Σε αυτό τον υπολογισμό απαγορεύεται να λαμβάνεται υπόψη η τιμή της θερμοδιαπερατότητας από πίνακες. Αντιθέτως, είναι αναγκαία η χρήση του από τη «Δήλωση Πιστότητας CE» του κουφώματος. Αυτή θα αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για την εκπόνηση της ενεργειακής μελέτης και κατόπιν της ενεργειακής επιθεώρησης για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Ταυτότητας. Έτσι στην περίπτωση που δεν υπάρχει CE, το προϊόν δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους υπολογισμούς και επομένως δεν θα επιλέγεται!
Συνεπώς η πώληση κουφωμάτων/τζαμιών χωρίς CE δεν είναι μόνο ζήτημα καταγγελίας, αλλά και ζήτημα παραμονής στον κλάδο!
 
Η PLANECO ΕΠΕ διαθέτει πολύ σημαντική εμπειρία στο αντικείμενο και είναι σε θέση να αναλάβει άμεσα την υποστήριξη επιχειρήσεων, που καθυστέρησαν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία σήμανσης CE στα προϊόντα τους.
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες είμαστε στη διάθεσή σας.

Εκπρόσωπος του ift Rosenheim Hellas

Copyright © 2020 PLANECO Μον. ΕΠΕ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.