Ecolabel - Ο καλύτερος Φίλος της Επιχείρησης

Σε μια ανταγωνιστική αγορά βασικό χαρακτηριστικό ενός οποιουδήποτε κλάδου επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων είναι το ότι θεωρούνται από τους αγοραστές ίδια. Έτσι, η τιμή τους διαμορφώνεται από τη ζήτηση και όχι από την προσφορά.

Αν λοιπόν, μειωθεί η τιμή κάποιου προϊόντος μιας επιχείρησης, τότε θα πρέπει και οι άλλες επιχειρήσεις να συμπαρασυρθούν από την πτωτική τάση της τιμής, διαφορετικά θα απενταχθούν σταδιακά από τον κλάδο δηλ. θα κλείσουν.

Πώς μπορεί λοιπόν, μια επιχείρηση να διαφοροποιήσει το προϊόν/υπηρεσία της έτσι ώστε να θεωρείται από τους αγοραστές ξεχωριστό και άρα να μην εξαρτάται από τις διαφοροποιήσεις των τιμών του κλάδου; Πώς θα μπορούσε να προσδώσει χαρακτήρα/ταυτότητα στο προϊόν/υπηρεσία της, ώστε να μην πηρεάζεται από τέτοιες προσαρμογές και παράλληλα να διαθέτει δικό της ξεχωριστό αγοραστικό κοινό από τη μερίδα των αγοραστών των προϊόντων του κλάδου; Ποιο είναι εκείνο το χαρακτηριστικό που θα μπορούσε να είναι μοναδικά επίκαιρο αλλά και σταθερό ώστε να έχει απήχηση στους αγοραστές στην παρούσα αλλά και μετέπειτα. Μια καλή απάντηση στην εποχή μας είναι η οικολογική σήμανση! Η ταυτότητα των προϊόντων ως οικολογικά στην παρούσα αποτελεί κριτήριο αγοράς και μάλιστα όχι για περιστασιακούς αγοραστές, αλλά σταθερών και συνειδητοποιημένων για την επιλογή τους! Αυτό που προτείνουμε είναι η στροφή στην παραγωγή προϊόντων με σήμανση EU Ecolabel, η οποία είναι διεθνώς αναγνωρίσιμη για να έχετε ξεχωριστό μερίδιο αγοράς παρακάμπτοντας έτσι το βασικό χαρακτηριστικό του ανταγωνισμού στον κλάδο σας.
Η PLANECO ΕΠΕ με πολυετή εμπειρία ως σύμβουλος επιχειρήσεων αναγνωρίζοντας στην περίοδο ύφεσης που διανύουμε, την ανάγκη διαφοροποίησης για την επιβίωση, συνιστά στις επιχειρήσεις την απόδοση οικολογικής ταυτότητας στα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Όχι μόνο για την επιβίωση, αλλά και τη διάνοιξη εξαγωγών στην ευρύτερη ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά! Επιπλέον, παρακολουθώντας τρόπους χρηματοδότησης τέτοιων ενεργειών θεωρούμε ότι όσοι κατέθεσαν αιτήσεις στο πρόγραμμα «Πράσινη Επιχείρηση 2010» καθώς και  στο «Πράσινος Τουρισμός» θα λάβουν σοβαρό οικονομικό όφελος για να επενδύσουν σε δαπάνες μείωσης του ενεργειακού και κυρίως του περιβαλλοντικού αποτυπώματος τους, στην ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών, στη βελτίωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού προφίλ των επιχειρήσεων και στη μείωση του ελλείμματος κοινωνικής αποδοχής για τη μεταποιητική δραστηριότητα, καθώς και στη συμμόρφωση επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα με διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα. Ακόμη και εκείνοι όμως, που δεν πρόκειται να λάβουν επιδότηση για τέτοιες ενέργειες, πρέπει να βιαστούν να πάρουν μέτρα σε αυτή την κατεύθυνση, ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικοί, διαφορετικά θα χάσουν έδαφος έναντι των υπολοίπων. Σε κάθε περίπτωση η ομάδας μας είναι σε θέση να σας υποστηρίξει σχετικά, ώστε να υλοποιήσετε τις κατάλληλες ενέργειες για να παραμείνετε στον κλάδο ή /και να διευρύνετε το αγοραστικό σας κοινό ακόμη και εκτός των εδαφικών συνόρων.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Στο ακόλουθο Γράφημα μπορείτε να δείτε τα είδη προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και τον αριθμό τους ανά κατηγορία στα οποία έχει απονεμηθεί EU Ecolabel μέχρι σήμερα. Τα προϊόντα/υπηρεσίες για τα οποία δεν γίνεται αναφορά στο γράφημα, πιθανώς δεν έχουν εκδοθεί ακόμη κριτήρια, έτσι ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί η διαδικασία οικολογικής τους σήμανσης. Ωστόσο, εκδίδονται συνεχώς κριτήρια για ολοένα και περισσότερες κατηγορίες προϊόντων. Γενικό χαρακτηριστικό των προϊόντων στα οποία απονέμεται EU Ecolabel είναι να αφορούν σε μη βρώσιμα βιομηχανικά προϊόντα. Στις ομάδες προϊόντων στην παρούσα περιλαμβάνονται τα προϊόντα καθαρισμού, οικιακές συσκευές, προϊόντα χαρτιού, κλωστοϋφαντουργίας, οικίας, κήπου, λιπαντικά και στις υπηρεσίες τα τουριστικά καταλύματα.

Ο αυξανόμενος αριθμός των αδειών χρήσης της σήμανσης EU Ecolabel, με άνω των 1.000 αδειών (και πάνω από 24.000 προϊόντα στα ράφια) κατά το τέλος του 2009, δείχνει ότι ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις αναπτύσσουν περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Επιπλέον, αποδεικνύει ότι οι επιχειρήσεις δράττονται του πλεονεκτήματος του EU Ecolabel ως ένα πραγματικό κεφάλαιο για την απόκτηση υψηλού επιπέδου ποιότητος και αξιοπιστίας.
Όσον αφορά τις συλλογικές δράσεις προώθησης των προϊόντων με σήμανση EU Ecolabel αξίζει να σημειωθεί ότι, πέραν των οικολογικών θεματικών εκθέσεων στις οποίες έχουν εξέχουσα θέση τα προϊόντα και οι υπηρεσίες με EU Ecolabel, από τις 20 Απριλίου του 2010 θα προβάλλονται και μέσω του site ECOPORIO. Αυτό θα περιλαμβάνει προϊόντα και υπηρεσίες με ελάχιστο κριτήριο ένταξής τους την παρουσία οικολογική σήμανσης ISO Τύπου Ι (το οποίο προϋποθέτει ότι τα κριτήρια είναι διαφανή, από ανεξάρτητο φορέα και έχουν ελεγχθεί από ανεξάρτητο εξωτερικό φορέα, δηλ. Österreichische Umweltzeichen, Europäisches Umweltzeichen, Blauer Engel, Nordisches Umweltzeichen). Από αυτό το site θα μπορούν να γίνονται αγορές και κρατήσεις on-line!

Ενδιαφέροντα Γεγονότα
  • Η UPM, ο μεγαλύτερος παραγωγός γραφικού χαρτιού παγκοσμίως πουλάει 250.000 τόνους/ έτος χαρτιού με EU Ecolabel – με ετήσιο έσοδο της τάξης των 3.8 δισ. €!
  • Σύμφωνα με έρευνα της Lexmark, κάθε Ευρωπαίος Εργαζόμενος πραγματοποιεί 30 εκτυπώσεις κατά μέσο όρο ημερησίως. Επιλέγοντας χαρτί με EU Ecolabel εγγυάται ότι το χαρτί προκύπτει από ανακυκλωμένες ίνες ή δάση που διαχειρίζονται με αειφόρο τρόπο.
  • Τα καθαριστικά EU Ecolabel δεν περιλαμβάνουν συστατικά που μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο ή κληρονομήσιμες γενετικές βλάβες, ούτε είναι πολύ τοξικά για το υδάτινο περιβάλλον, ούτε μπορεί να επηρεάσουν την γονιμότητα.
  • Η ενεργειακή κατανάλωση σε τηλεοράσεις με EU Ecolabel σε φάση αναμονής είναι μισή σε σχέση με τις λοιπές τηλεοράσεις!
  • Δε χρησιμοποιείται καθόλου αέριο χλωρίνης ως λευκαντικό συστατικό στα γραφικά και φωτοαντιγραφικά χαρτιά με EU Ecolabel.
  • Τα βερνίκια βαφής τοίχων με EU Ecolabel χρησιμοποιούν δέκα φορές λιγότερες Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (VOCs * ) από τα αντίστοιχα συμβατικά προϊόντα!
  • Κατά την Εβδομάδα Οικολογικής Μαργαρίτας του 2006 « Flower Week 2006», οι λιανοπωλητές στην Δανία που συμμετείχαν παρατήρησαν πωλήσεις με αύξηση της τάξης του 600%!
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες είμαστε στη διάθεσή σας.

* VOC (Volatile Organic Compound σχετίζεται με την ποιότητα το αέρα . Η απελευθέρωσή τους στο περιβάλλον, βλάπτει το έδαφος και το υπόγειο νερό.

Εκπρόσωπος του ift Rosenheim Hellas

Copyright © 2019 PLANECO Μον. ΕΠΕ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.