Βασικές πληροφορίες σχετικά με τη ΣΗΜΑΝΣΗ CE σε δομικά προϊόντα

Το Σήμα CE («Communauté Européenne» = «Ευρωπαϊκή Κοινότητα») υποδεικνύει τη συμμόρφωση του προϊόντος με τις εκάστοτε καθορισμένες βασικές Οδηγίες / Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις που αναγράφονται στα εκάστοτε εναρμονισμένα πρότυπα.

Η σήμανση CE είναι ένα «διαβατήριο» που επιτρέπει στα σημανθέντα προϊόντα την ελεύθερη διακίνηση και πώλησή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για πολλά δομικά προϊόντα1) υπάρχουν εναρμονισμένα πρότυπα (ΕΝ …) και είναι καθορισμένη η υποχρεωτική έναρξη Σήμανσης με CE, όπως π.χ.: 

  • Παράθυρα – Εξώπορτες (ΕΝ 14351-1 από το 2010)
  • Τέντες, σήτες, πέργκολες (EN 13561 από το 2009)
  • Γκαραζόπορτες (EN 13241-1 από το 2005)
  • Προϊόντα από φυσικούς λίθους (π.χ.: 1. Πλάκες για δάπεδα και σκάλες: EN 12058 από το 2006, 2. Πλάκες από φυσικούς λίθους για εξωτερικές πλακοστρώσεις: EN 1341 από το 2003, κ.α.)
  • Ρολά - Παντζούρια (EN 13659 από το 2006)
  • Διπλοί-πολλαπλοί μονωτικοί υαλοπίνακες (ΕΝ 1279-5 από το 2009)
  • και πολλά άλλα1).

 

Όταν είναι σε ισχύει ένα εναρμονισμένο πρότυπο, η σήμανση είναι υποχρεωτική!!! Στην Ελλάδα όμως, δυστυχώς, υπάρχει ακόμη μια αδράνεια σ’ αυτό το θέμα, που συντηρείται από την έλλειψη πληροφόρησης και οργάνωσης και οι Καταναλωτές δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους. Δεν επιτρέπεται μετά την ημερομηνία έναρξης της σήμανσης να κυκλοφορούν τα προϊόντα χωρίς σήμανση CE!! Προϊόντα που πρέπει να φέρουν σήμανση CE και δεν φέρουν, μπορούν να μη γίνουν αποδεκτά.

Για τα περισσότερα δομικά προϊόντα (Συστήματα συμμόρφωσης 3 και 4) που πρέπει να φέρουν σήμανση CE δεν είναι απαραίτητος ο έλεγχος της σήμανσης από κάποιον Φορέα ή άλλη Υπηρεσία. Προϊόντα των συστημάτων συμμόρφωσης 1, 1+, 2+ φέρουν κάτω από το σήμα CE και τον τετραψήφιο κωδικό του κοινοποιημένου φορέα, που ελέγχει τη ορθότητα της σήμανσης. Ο Κατασκευαστής ή καλύτερα αυτός που διακινεί το προϊόν στην ευρωπαϊκή αγορά με το όνομα του είναι μόνον αυτός υπεύθυνος για τη σήμανση των προϊόντων που κατασκευάζει/διακινεί, υπογράφοντας μια Δήλωση Επιδόσεων για τον Καταναλωτή.

 

Αν πάρουμε σαν παράδειγμα τα παράθυρα και τις εξώπορτες το πρότυπο απαιτεί από τον Κατασκευαστή ναενημερώνει τον Καταναλωτή για τις παρακάτω ουσιώδεις (βασικές) ιδιότητες των παραθύρων και εξώπορτων: 

  1. Ανεμοδιαπερατότητα
  2. Υδατοστεγανότητα
  3. Αντοχή σε ανεμοπίεση
  4. Θερμομόνωση (Συντελεστής Θερμοπερατότητας Uw)
   1. Ηλιακός συντελεστής (g)
   2. Βαθμός μετάδοσης φωτός (tv)
  5. Ηχομόνωση
  6. Διαφυγή επικίνδυνων ουσιών
  7. Φέρουσα ικανότητα των διατάξεων ασφαλείας
  8. 'Υψος (μόνο στις πόρτες)

 

Ο Καταναλωτής μπορεί να ενημερώνεται και για τις μη ουσιώδεις ιδιότητες, αν υπάρχουν οι απαραίτητες δοκιμές/μετρήσεις. Σύμφωνα με τον κανονισμό για τη σήμανση είναι υποχρεωτική τουλάχιστον μια ουσιώδη ιδιότητα! Στην Ελλάδα ο ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων) καθορίζει το συντελεστή θερμοπερατότητας στο άνοιγμα του τοίχου, οπότε έμμεσα για τα παράθυρα και εξώπορτες.  Αυτό είναι διαφορετικό στις τέσσερεις καθορισμένες ζώνες. Κυμαίνεται προς το παρόν από το 2,6 έως το 3,2 W/(m2K). Αυτό σημαίνει, αν το άνοιγμα καλύπτεται με κούφωμα και επικαθήμενο κουτί ρολού, τότε πρέπει ο μέσος όρος των συντελεστών κουφώματος και κουτιού να εκπληρώνουνε τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ.

 

Η συμβουλή μας: Επιδιώξετε να εγκαταστήσετε κουφώματα με όσο το δυνατόν χαμηλότερο συντελεστή!!! Μη αγοράζετε π.χ. κουφώματα αλουμινίου χωρίς θερμοδιακοπή των προφίλ!!

 

Εννοείτε, για κάθε είδος προϊόντος καθορίζονται στο εκάστοτε εναρμονισμένο πρότυπο οι ουσιώδεις ιδιότητες.

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω ο Κατασκευαστής πρέπει να ενημερώσει τον Καταναλωτή και να «κάνει δηλώσεις επιδόσεων» για τις ουσιώδεις ιδιότητες, που σημαίνει ότι πρέπει να δηλώσει μια τιμή μέτρησης ή npd (noperformancedeclared= Μη Δηλωμένη Επίδοση). Είναι όμως υποχρεωμένος να δηλώσει τιμή επίδοσης του προϊόντος για τις ιδιότητες που απαιτεί η νομοθεσία της χώρας που θα διακινηθεί. Στην Ελλάδα π.χ. είναι η ελάχιστη τιμή του συντελεστή θερμοδιαπερατότητας (Uw) του ανοίγματος!!

Από τα προαναφερθέντα είναι φανερό ότι η σήμανση CE δεν είναι σήμα ποιότητας, αλλά αποσκοπεί στην πληροφόρηση του Καταναλωτή σε σχέση με κάποιες επιδόσεις ιδιοτήτων του προϊόντος που αγοράζει, ώστε να μπορεί να συγκρίνει τα προϊόντα.

 

Συνοπτικά

  1. Η Σήμανση CE είναι δεσμευτική για τα προϊόντα που υφίσταται εναρμονισμένο πρότυπο, και αποβλέπει στην πληροφόρηση του καταναλωτή.
  2. Δεν είναι σήμα ποιότητας.
  3. Με τη Σήμανση CE η επίδοση εκάστοτε ιδιότητας των προϊόντων είναι συγκρίσιμη.
  4. Με τη Σήμανση CE τα προϊόντα διακινούνται ελεύθερα στην Ευρώπη.
  5. Οι ελάχιστες επιδόσεις κάθε ιδιότητας του προϊόντος ρυθμίζονται σε εθνικό επίπεδο.
  6. Με τη Δήλωση Επιδόσεων ο Κατασκευαστής δεσμεύεται για τις επιδόσεις του προϊόντος.
  7. Τα συνοδευτικά έγραφα στα προϊόντα που φέρουν Σήμανση CE πρέπει να είναι στην επίσημη γλώσσα της χώρας διακίνησης. Οπότε στην Ελλάδα στα ελληνικά!!!

 


Εκπρόσωπος του ift Rosenheim Hellas

Copyright © 2020 PLANECO Μον. ΕΠΕ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.