ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

Αγαπητοί Καταναλωτές!

Πρέπει να γνωρίζετε ότι πολλά δομικά προϊόντα πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά σήμανση CE. Μην τα αγοράζετε αν δεν έχουν σήμανση. Όταν έχουν σήμανση, όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι στα ελληνικά. Μην ικανοποιήστε με έγγραφα σε άλλες γλώσσες!

 

Αγαπητοί Κατασκευαστές,
αν χρειάζεστε υποστήριξη για τη σήμανση, είμαστε στη διάθεσή σας με πολυετή μας εμπειρία στα δομικά υλικά/προϊόντα.

 

Link:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ


Εκπρόσωπος του ift Rosenheim Hellas

Copyright © 2020 PLANECO Μον. ΕΠΕ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.