Κουφώματα ασφαλείας – βασικές πληροφορίες

Ανάλογα την αναγραφόμενη κατηγορία (RC 1 έως RC 6), τα κουφώματα ασφαλείας προσφέρουν μια συγκεκριμένη αντοχή σε διάρρηξη. Η κατάταξή τους στις αντίστοιχες κατηγορίες αντιδιάρρηξης πραγματοποιείται με ελέγχους και δοκιμές που πραγματοποιούνται στα αντίστοιχα δείγματα σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1627. Οι δοκιμές αυτές πραγματοποιούνται ανάλογα της αντίστοιχης κατηγορίας με διαφορετικά εργαλεία και σε διαφορετικούς χρόνους δοκιμής που ορίζονται από το πρότυπο.
Η ιδιότητα της αντιδιάρρηξης δεν ανήκει στις βασικές ιδιότητες που ορίζονται από το αντίστοιχο ευρωπαϊκό πρότυπο προϊόντος για την σήμανση CE των κουφωμάτων. Στη σημερινή εποχή αυτή η ιδιότητα όμως παίρνει καθημερινά και περισσότερη σημασία και μπορεί να είναι μια από τις πιο βασικές απαιτήσεις μαζί με τη θερμοπερατότητα στην επιλογή ενός κουφώματος.
Οι μεντεσέδες, κλειδαριές και τα σημεία κλειδώματος παλαιού τύπου των κουφωμάτων ήταν τα αδύνατα σημεία. Με την εξέλιξη του κλάδου αυτού έχουν αναπτυχθεί και τα προαναφερόμενα εξαρτήματα και πλέον σήμερα χρησιμοποιούνται αξιόλογα υλικά και τεχνικές, που δυσκολεύουν σε μη εξειδικευμένο διαρρήκτη να εισέλθει σε κατοικήσιμο χώρο. 

Μια απλή υπόσχεση του πωλητή ή του καταστευαστή προς τον αγοραστή, ότι ένα κούφωμα είναι ασφαλές, δεν επαρκεί. Ο μόνος σίγουρος τρόπος εξασφάλισης είναι η προσκόμιση αντίστοιχης έκθεσης δοκιμής από ένα αναγνωρισμένο ινστιτούτο/εργαστήριο για την επιτυχή διεξαγωγή δοκιμής αντιδιάρρηξης και την αντίστοιχη κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο.
Μια τέτοια έκθεση θα πρέπει να είναι από κάποιο εργαστήριο του εξωτερικού, διότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει αντίστοιχο αναγνωρισμένο ινστιτούτο/εργαστήριο. 

Το πρότυπο EN 1627:2011 ορίζει τις απαιτήσεις των υλικών και κατατάσσει υλικά και κουφώματα σε έξη κατηγορίες (RC 1 έως RC 6). 

Ο παρακάτω πίνακας που είναι απόσπασμα του ΕΝ 1627 επιδεικνύει τους χρόνους δοκιμής ανά σημείο ελέγχου και των συνολικό χρόνο δοκιμής, τα εργαλεία δοκιμής και ορίζει τον «δράστη» για την αντίστοιχη κατηγορία. 

 

Το πρότυπο ΕΝ 1627 απαιτεί τρεις διαφορετικές δοκιμές, οι οποίες δίνονται στα ακόλουθα πρότυπα.

      • EN 1628: Δοκιμή αντίστασης σε στατικό φορτίο
      • EN 1629: Δοκιμή αντίστασης σε δυναμικό φορτίο
      • EN 1630: Δοκιμή σε αντίσταση με χειροκίνητη διάρρηξη

 

Δυστυχώς συχνά στην αγορά πωλούνται πόρτες και παράθυρα με υπόσχεση ότι είναι ασφαλές και ότι αντιστοιχούν σε κατηγορία RC 1 ή RC 2, χωρίς να έχουν ελεγχθεί επίσημα. Για το λόγο αυτό είναι βασικό να αποδεικνύεται η διεξαγωγή της δοκιμής και η κατηγοριοποίηση του δείγματος από κάποιο αναγνωρισμένο εργαστήριο, π.χ. ift ROSENHEIM, με την υπόδειξη της έκθεσης δοκιμής στην αγορά του κουφώματος και για την ασφάλεια του καταναλωτή να συνοδεύεται το κούφωμα με αντίγραφο της έκθεσης.
Επειδή για κουφώματα με ιδιότητα αντιδιάρρηξης δεν υπάρχει ακόμη εναρμονισμένο πρότυπο προϊόντος, δεν επιτρέπετε πλέον η αναγραφή της επίδοσης (κατηγορία) στη Δήλωση Επιδόσεων ή την σήμανση CE των κουφωμάτων. 

Βασικό για την τήρηση της κατηγορίας είναι και η τοποθέτηση των κουφωμάτων.

Σύμφωνα με το ΕΝ 1627 η τοποθέτηση είναι βασική απαίτηση και σημείο ελέγχου και δοκιμής του αναγνωρισμένου εργαστηρίου. Με λάθος τοποθέτηση, κάθε ελεγμένο κούφωμα ίσως δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ιδιότητες που δηλώνει με την κατηγορία και στις ανάγκες και επιθυμίες του πελάτη.

 

Α1 - Εργαλεία για την κατηγορία RC 1

 

 

Α2 - Εργαλεία για την κατηγορία RC 2

 

Α3 - Εργαλεία για την κατηγορία RC 3

 

 

Α4 - Εργαλεία για την κατηγορία RC 4

 

 

 

Α5 - Εργαλεία για την κατηγορία RC 5

 

 

Α6 - Εργαλεία για την κατηγορία RC 6


Εκπρόσωπος του ift Rosenheim Hellas

Copyright © 2020 PLANECO Μον. ΕΠΕ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.