Σήμανση CE σε παντζούρια - FPC

Γνωστό είναι σε όλους τους κατασκευαστές κουφωμάτων, ότι τα προϊόντα τους πρέπει να φέρουν σήμανση CE. Δυστυχώς όμως σε αρκετούς κατασκευαστές παντζουριών δεν ήταν γνωστό, ότι και τα παντζούρια πρέπει να φέρουν σήμανση CE και έτσι κατασκεύασαν προϊόντα για το «εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» και έχουν εκπλαγεί, ότι αναδρομικά ζητείται σήμανση CE για τα προϊόντα αυτά, το οποίο θεωρητικά αναδρομικά δεν επιτρέπεται.

Ο κάθε κατασκευαστής πρέπει να γνωρίζει, ότι για την σήμανση CE είναι απαραίτητες οι Αρχικές Δοκιμές Τύπου (ΙΤΤ) και η εφαρμογή ενός συστήματος ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο (FPC), όπου πολύ βασικό είναι να περιλαμβάνονται σημεία ελέγχου σε αυτό. Τα σημεία ελέγχου καθορίζονται από τον «Παραγωγό του Συστήματος», που είναι αυτός που έκανε τις Αρχικές Δοκιμές Τύπου στο προϊόν. Χωρίς σημεία ελέγχου δεν έχει νόημα ένα σύστημα FPC.

Με τον ορισμό των σωστών σημείων ελέγχου αποσκοπεί ο «Παραγωγός του Συστήματος» να παράγει ο Κατασκευαστής ένα εφάμιλλο τελικό προϊόν με αυτό που είχε γίνει δοκιμή. Οπότε στην πραγματικότητα θα πρέπει ο εκάστοτε «Παραγωγός του Συστήματος» να συντάσσει και να διανέμει το δικό του FPC, το οποίο θα είναι προσαρμοσμένο στις εκάστοτε δοκιμές και τυπολογίες, και μάλλον θα γίνει πολύ σύντομα.

Δυστυχώς σχετικά με τα παντζούρια, αρκετοί «Παραγωγοί του Συστήματος» (διελάσεις) αμέλησαν να διεξάγουν δοκιμές στα παντζούρια τους, λόγω ότι δεν έχουν/είχαν συνειδητοποιήσει ότι ο κανονισμός 305/2011 ΕΕ επιτρέπει την μεταβίβαση των Αρχικών Δοκιμών Τύπου (ΙΤΤ) σε όλα τα δομικά προϊόντα. Για την δοκιμή αντοχής σε ανεμοπίεση σε παντζούρια, ρολά και σήτες, το νέο πρότυπο δοκιμής έχει ορίσει απαιτήσεις για την διεξαγωγή δοκιμής χωρίς θάλαμο δοκιμών σχετικά με την επίτευξη της ισότιμης διανομής για τα βάρη δοκιμής και ζητά τη χρήση ενός συγκεκριμένου φελιζόλ, που δυστυχώς δεν υπάρχει στην ελληνική αγορά αλλά ούτε σε αρκετές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οπότε σαν μόνος αποδεκτός τρόπος δοκιμής της αντίστασης σε ανεμοπίεση ενδείκνυται ο θάλαμος δοκιμών, τον οποίο έχουν σχεδόν όλες οι διελάσεις. Δοκιμές που έγιναν με βάρη και με το νέο πρότυπο δοκιμής, όπως και κάθε δοκιμές που έχουν γίνει με το παλαιό πρότυπο δοκιμής δεν έχουν ισχύει.

Επίσης δεν είναι δυνατόν μια δοκιμή ενός συστήματος [συνδυασμός από έναν οδηγό, ένα προφίλ και ένα φυλλαράκι] σε παντζούρι από μια διέλαση να χρησιμοποιηθεί για κάθε άλλο σύστημα / συνδυασμό υλικών της διέλασης ή και χειρότερα να ισχύσει για προϊόντα άλλης διέλασης.

Σύμφωνα με το πρότυπο πρέπει να αναγράφονται στην εκάστοτε έκθεση δοκιμής τα υλικά που είχαν χρησιμοποιηθεί στο δοκίμιο και πρέπει μόνο με αυτά να παράγονται τα παντζούρια. Αν δεν τηρούνται αυτά και σε περίπτωση ελέγχου, ο Κατασκευαστής μπορεί να τιμωρηθεί για παραπλάνηση και το πρόστιμο ορίζεται τουλάχιστον επί 10 της αξίας του τελικού προϊόντος. Αυτό ισχύει και για κάθε άλλο οικοδομικό στοιχείο όπως παράθυρα, πόρτες, ρολά, σίτες, τέντες, κτλ.

Οπότε πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα FPC με σημεία ελέγχου τα οποία καθόρισε ο «Παραγωγός του Συστήματος» και εκθέσεις δοκιμής στα οποία αναγράφονται αναλυτικά τα υλικά που κατασκευάζετε τα παντζούρια σας.


Εκπρόσωπος του ift Rosenheim Hellas

Copyright © 2020 PLANECO Μον. ΕΠΕ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.