Βασικές πληροφορίες για τη Σήμανση CE σε Τέντες

Με αφορμή την εκπαίδευση των Τεντοποιών του Σωματείου Τεντοποιών Βορείου Ελλάδος για τη σήμανση CE, έχουμε αντιμετωπίσει αρκετές ασάφειες και λάθη στον κλάδο, ότι αφορά τη σήμανση CE και τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Επιγραμματικά μερικά σημεία:

  • Οι δοκιμές διεξάγονται για λογαριασμό του «Παραγωγού του Συστήματος», ο οποίος είναι ο κάτοχος της έκθεσης δοκιμής και μόνο αυτός επιτρέπεται να μεταβιβάσει τα δικαιώματα χρήσης των εκθέσεων δοκιμής αρχικού τύπου (ΙΤΤ). Η μεταβίβαση τεκμηριώνεται με μια σύμβαση / ιδιωτικό συμφωνητικό που περιγράφει τους όρους χρήσης των εκθέσεων και τον αναγραφόμενων αποτελεσμάτων δοκιμής.
  • Η έκθεση συντάσσεται και υπογράφεται από τον αρμόδιο υπεύθυνο της εταιρείας που έχει διεξάγει τις δοκιμές
  • Βάσει της απαίτησης του προτύπου, στην έκθεση δοκιμής πρέπει να αναγράφονται όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά (υλικά, κωδικοί, διαστάσεις, κτλ.) των εξαρτημάτων με τα οποία έχει κατασκευαστεί το δείγμα δοκιμής.
  • Η σήμανση CE του προϊόντος είναι υποχρεωτική, εφόσον αναγράφεται στο εναρμονισμένο πρότυπο προϊόντος. Αλλά μια δοκιμή μπορεί να διεξαχθεί μόνο εφόσον το προϊόν περιγράφεται στο αντίστοιχο πρότυπο δοκιμής. Κάθε δοκιμή σε τυπολογία δείγματος που δεν περιγράφεται στο αντίστοιχο πρότυπο δοκιμής είναι απλά ένα πείραμα, χωρίς επίσημο αποτέλεσμα και δεν επιτρέπεται η χρήση για ταξινόμηση (κατηγοριοποίηση σε κλάση) του δείγματος βάσει του πρότυπου προϊόντος και δεν επιτρέπεται η σήμανση CE.
  • Ο «Παραγωγός του Συστήματος» είναι υποχρεωμένος να διαθέτει στον «Κατασκευαστή» οδηγίες κατασκευής και τοποθέτησης καθώς και οδηγίες χρήσης και συντήρησης.
    • Επίσης είναι υπόχρεος για τον ορισμό των σημείων ελέγχου στο Σύστημα Ελέγχου της Παραγωγής στο Εργοστάσιο (FPC). FPC χωρίς σημεία ελέγχου δεν επιτρέπεται να υπάρχει βάσει των απαιτήσεων του εναρμονισμένου προτύπου προϊόντος!

Επίσης πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι τεντοποιοί, που διακινούνε τα προϊόντα με το δικό τους όνομα, ότι όλα πρέπει να φέρουν σήμανση CE, εφόσον αναγράφονται στο εναρμονισμένο πρότυπο. Διαφορετικά είναι παράνομοι και ο καταναλωτής δικαιούται να μη τους πληρώσει μετά την τοποθέτηση του προϊόντος, χωρίς δικαίωμα να αφαιρεθεί το προϊόν ξανά!

Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε στη διάθεσή σας.


Εκπρόσωπος του ift Rosenheim Hellas

Copyright © 2020 PLANECO Μον. ΕΠΕ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.