Το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» και τα οφέλη του

Το ανανεωμένο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» προβλέπει την επιδότηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας για νόμιμες κατοικίες σε όλη τη χώρα, ανεξαρτήτως το έτος κατασκευής τους.

Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» δίνει, υπό προϋποθέσεις, οικονομικά κίνητρα σε ιδιοκτήτες κατοικιών να αναβαθμίσουν ενεργειακά το ακίνητό τους, προβαίνοντας σε συγκεκριμένες και επιλέξιμες μετατροπές, κατόπιν επιθεώρησης από ειδικό πραγματογνώμονα.

Η εφαρμογή του προγράμματος ξεκίνησε από την 01/02/2011, και θα διαρκέσει συνολικά έως την 31/12/2017.

Η διαχείριση του προγράμματος (επιδοτούμενων δανειοδοτήσεων και επιχορηγήσεων)γίνεται αποκλειστικά από τις Τράπεζες (Eurobank, Εθνική, Alpha, Πειραιώς). Η επιλογή της Τράπεζας είναι στην ευχέρεια του ενδιαφερόμενου.

Η εξοικονόμηση που πρέπει να επιτευχθεί από τις παρεμβάσεις του Προγράμματος αντιστοιχεί στο 30% της κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς ή σε ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου κατά μία κατηγορία.

Απαραίτητες προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα είναι οι εξής:

Η κατοικία πρέπει:

  • να βρίσκεται σε περιοχή με τιμή ζώνης μικρότερη των 2.100€/τ.μ.,
  • να φέρει οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο,
  • να έχει καταταχθεί σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ', βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης,
  • να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει:

  • να έχει δικαίωμα κυριότητας ή επικαρπίας της κατοικίας,
  • να πληροί τις προϋποθέσεις των εισοδηματικών κατηγοριών Α1 ή Α2 ή Β (δείτε τον πίνακα κατηγοριών)

Οι επιλέξιμες κατηγορίες παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης είναι:

  • Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
  • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής.
  • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Τα δομικά υλικά και τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα, για τα οποία υφίσταται σχετική υποχρέωση από την κείμενη νομοθεσία για τη σήμανση CE, θα πρέπει να την φέρουν.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο σχετικό Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος του Υ.Π.Ε.Κ.Α..

 


Εκπρόσωπος του ift Rosenheim Hellas

Copyright © 2020 PLANECO Μον. ΕΠΕ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.