«Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» - Σήμανση CE σε κουφώματα

Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, κατατέθηκαν μέχρι σήμερα σχετικά λίγες, δυστυχώς, αιτήσεις για το επιδοτούμενο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον». Πολλές απ’ αυτές βρίσκονται πλέον στην τελική φάση. Μερικοί αξιοποίησαν πλήρως τις δυνατότητες του προγράμματος και επένδυσαν στη βελτίωση της κατοικίας τους με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση των εξόδων, με αλλαγή του καυστήρα, των κουφωμάτων/ρολών και τη μόνωση των τοίχων.

Όπως γνωρίζουμε, όλες οι κατηγορίες που προτάθηκαν από το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», είχαν την απαίτηση της σήμανσης CE ως απαραίτητη προϋπόθεση, ώστε τα προϊόντα να μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες δαπάνες. Για τη σήμανση CE υπόλογος και υπεύθυνος είναι πάντα αυτός που διαθέτει το προϊόν σαν δικό του στην αγορά, δηλαδή ο κατασκευαστής.


Σχετικά με τη σήμανση CE σε κουφώματα πρέπει να επισημανθούν τα εξής:

Σχεδόν όλοι οι κατασκευαστές στον κλάδο του κουφώματος αλουμινίου και συνθετικού έχουν υιοθετήσει τις μετρήσεις ITT (ΙΤΤ = αρχικές μετρήσεις τύπου) συγκεκριμένων τύπων κουφωμάτων και διαστάσεων καθώς και μοντέλων από τους παραγωγούς/παρόχους των συστημάτων. Τον ρόλο αυτό ανέλαβαν οι παραγωγοί των προφίλ, δηλαδή οι διελάσεις! Οι μετρήσεις/δοκιμές των πρωτοτύπων πρέπει να πραγματοποιηθούν σε κοινοποιημένους φορείς! Μετρήσεις που εκτελέστηκαν σε απλά διαπιστευμένα εργαστήρια δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για τη σήμανση CE!

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος «εξοικονόμηση κατ’ οίκον» η μόνη απαραίτητη απόδοση που πρέπει να αναγράφεται στη Δήλωση Πιστότητας στα κουφώματα είναι ο συντελεστής θερμοπερατότητας!

Αρκετοί παραγωγοί/πάροχοι συστημάτων μετρήσανε μερικά κουφώματα σε συγκεκριμένες διαστάσεις και με συγκεκριμένα τζάμια. Οπότε τα αποτελέσματα μετρήσεων ισχύουν μόνο μ’ αυτό το συγκεκριμένο τζάμι ή με καλύτερο! Το νέο εναρμονισμένο πρότυπο ΕΝ 14351-1 +Α1 δίνει κάποιες διευκρινίσεις, οι οποίες δυστυχώς δεν μπορούν να αποτελέσουν περιεχόμενο αυτού του άρθρου.

Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα αρκετοί παραγωγοί προφίλ εκτέλεσαν υπολογισμούς των συντελεστών θερμοπερατότητας (Uf) σε αρκετά προφίλ! Οι υπολογισμένες τιμές Uf, που πρέπει να είναι όλες από κοινοποιημένο φορέα (τα περισσότερα προφίλ έχουν υπολογιστεί στον γερμανικό φορέα ift Rosenheim) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό θερμοπερατότητας (Uw) του εκάστοτε ανοιγο- ανοιγοανακλεινόμενου κουφώματος με βοήθεια του τύπου που αναγράφεται στο πρότυπο ISO 10077-1. Προϋπόθεση για την χρήση του τύπου είναι μόνο να είναι γνωστή η τιμή θερμοπερατότητας του τζαμιού (Ug).

Επειδή όμως το εναρμονισμένο πρότυπο ΕΝ 14351-1+Α1 ορίζει ότι τα αποτελέσματα που θα αναγράφονται στη δήλωση πιστότητας πρέπει να είναι από κοινοποιημένο φορέα, πρέπει το λογισμικό υπολογισμού της θερμοπερατότητας (Uw) να είναι επαληθευμένο από κοινοποιημένο φορέα, για να υπάρχει η βεβαιότητα, ότι λαμβάνονται υπόψη όλα τα απαραίτητα δεδομένα για τον υπολογισμό του εκάστοτε συστήματος, τύπου και υλικών!

Βέβαια μια άλλη λύση είναι να υπολογίσει κανείς το «μέσο όρο» Uf των χρησιμοποιηθέντων προφίλ και με τη βοήθεια του πίνακα στο πρότυπο ISO 10077-1 να υπολογίσει το Uw. Για τους κατασκευαστές ξύλινων και συνθετικών κουφωμάτων η χρήση του πίνακα είναι στα αποδεχτά πλαίσια, με το αλουμίνιο δεν είναι και τόσο απλό!

Στα ξύλινα κουφώματα τα πράγματα είναι σχετικά απλά, αλλά πιο δαπανηρά για τους κατασκευαστές. Σ’ αυτή την κατηγορία κουφωμάτων ο κατασκευαστής είναι παραγωγός του προφίλ και ο καθένας κατασκευάζει ένα αυτούσια δικό του προϊόν, σε αντίθεση με τις άλλες προαναφερόμενες κατηγορίες, που πρέπει κατά γράμμα να εφαρμόζουν αυτά που χρησιμοποιηθήκανε για την κατασκευή του πρωτοτύπου!!! Δηλαδή όλοι οι κατασκευαστές που χρησιμοποιούν προφίλ από κάποια διέλαση (αλουμινίου ή συνθετικού) πρέπει να πουλάνε το ίδιο τελικό προϊόν και με τα ίδια υλικά!!!

Σε αντίθεση με τα ανωτέρω λοιπόν, σχεδόν κάθε κατασκευαστής ξύλινου κουφώματος, για να μπορεί να κάνει καταχωρήσεις στη δήλωση πιστότητας, πρέπει να κάνει τις δικές του μετρήσεις! Στο ξύλινο κούφωμα όμως το προφίλ έχει, με λίγες εξαιρέσεις, τις ίδιες διαστάσεις και δομή οπότε και το ίδιο Uf, άρα είναι εύκολη η χρήση του πίνακα για τον υπολογισμό του Uw, που συμπεριλαμβάνει βέβαια πολλές αβεβαιότητες, οπότε και συνήθως δυσμενέστερα αποτελέσματα από τα πραγματικά.

Στο τέλος και κάτι για τα ρολά/παντζούρια. Απαραίτητη πληροφορία που πρέπει να αναγράφεται στη δήλωση πιστότητας είναι η αντοχή στον άνεμο (ανεμοπίεση). Εκείνο όμως που είναι βασικό για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» είναι αν το κουτί των ρολών είναι επικαθήμενο. Σ’ αυτή την περίπτωση πρέπει να είναι γνωστός ο συντελεστής θερμοπερατότητας του κουτιού (Usb) και να συνυπολογιστεί με το συντελεστή Uw του κουφώματος. Δεν είναι απαίτηση για τη σήμανση CE του ρολού. Ο συντελεστής θερμοπερατότητας των δυο προϊόντων δεν πρέπει να είναι χειρότερος από αυτόν που καθορίζει ο ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων) ανά κλιματική ζώνη στην Ελλάδα.

Όσον αφορά τους καυστήρες, επειδή παράγονται από μεγάλες εταιρίες, η σήμανση CE είναι αυτονόητη και δεδομένη. Με τις μονωτικές επιστρώσεις και τα κελύφη το θέμα είναι λίγο διαφορετικό και περίπλοκο. Τα υλικά επιστρώσεων πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE και στην περίπτωση του κελύφους πρέπει όλο το σύστημα, σαν σύνολο, να φέρει τη σήμανση! Δεν μπορεί κάποιος «ειδικός» να χρησιμοποιήσει μεμονωμένα τα υλικά, που από μόνα τους έχουν σήμανση CE και να δημιουργήσει ένα δικό του σύστημα.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», τις απαιτήσεις και προδιαγραφές του ή αν έχετε απορίες σχετικά με τη «σωστή» σήμανση των δικών σας προϊόντων, τις αλλαγές στο νέο Κανονισμό για τη σήμανσης CE των οικοδομικών υλικών που θα ισχύει από τον Ιούλιο του 2013, βρισκόμαστε πάντα στη διάθεση σας και είμαστε ο κατάλληλος συνεργάτης για να σας καθοδηγήσουμε να πετύχετε τον στόχο σας


Εκπρόσωπος του ift Rosenheim Hellas

Copyright © 2020 PLANECO Μον. ΕΠΕ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.