ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE

Επιτέλους το πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ» είναι πραγματικότητα! Η διαδικασία για την επιδότηση είναι λίγο πολύ σε όλους γνωστή. Αυτές τις ημέρες, δηλαδή μετά την επίσημη ανακοίνωση έναρξης του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ», δεχθήκαμε πολλά τηλεφωνήματα, από κατασκευαστές κουφωμάτων με ερωτήματα προς τον Δρ. Γ. Μουστακίδη σαν εκπρόσωπο του ift Rosenheim, σχετικά με το πρόγραμμα αλλά και τη σήμανση CE. Ιδιαίτερα σχετικάμε τους κανόνες μεταβίβασης των αποτελεσμάτων μετρήσεων των διαφορετικών τύπων κουφωμάτων και γενικά για την ορθή σήμανση των προϊόντων. Δεν υπάρχουν επαρκείς μετρήσεις για πολλές ιδιότητες, δεν διαχειρίζονται σωστά οι υπάρχουσες μετρήσεις και το βασικότερο, λίγοι γνωρίζουν τους κανόνες για τη σωστή απόδοση της τιμής του Uw και ακόμη πιο λίγο του U του ανοίγματος που απαιτεί ο ΚΕΝΑΚ.

Με αφορμή τα παραπάνω σκεφτήκαμε να οργανώσουμε με την υποστήριξη του Δρ. Μουστακίδη 4ώρα σεμινάρια (με δυνατότητα προέκτασης) για τη σήμανση CE. Σ’ αυτά θα αναφερθούν οι βασικές απαιτήσεις και πληροφορίες και πολλά παραδείγματα για την κατανόηση των κανόνων της σήμανσης CE και του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ».Απευθύνεται σε:
  • Κατασκευαστές παραθύρων και εξωτερικών πορτών (εισόδου),
  • Προσωρινούς Ενεργειακούς Επιθεωρητές


Στοχεύει:
  • Στη σωστή διαχείριση των τιμών ιδιοτήτων που αναγράφονται στη σήμανση CE από τους κατασκευαστές και κατ’ επέκταση η κατάλληλη χρήση τους από τους επιθεωρητές.
  • Στον τρόπο υπολογισμού του συντελεστή του ανοίγματος με πρακτικά παραδείγματα, τόσο για επιθεωρητές όσο και για κατασκευαστές.
  • Στη σωστή εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ και του προγράμματος σε σχέση με τα κουφώματα.
  • Στην ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα σε κατασκευαστές και επιθεωρητές στα πλαίσια αυτής της νέας απαίτησης και παράλληλα ευκαιρίας (καθώς ωφελεί τον υγιή ανταγωνισμό, όπως θα περιγραφεί στο σεμινάριο).


Ο τόπος διεξαγωγής των σεμιναρίων θα εξαρτάται από τον αριθμό των ενδιαφερομένων και από τις περιοχές/έδρες δραστηριότητάς τους.
Θα σας παρακαλούσαμε να μας απαντήσετε άμεσα, καθώς  έως τις πρώτες μέρες του Φεβρουαρίου θα πρέπει να ομαδοποιηθούν οι εκπαιδευόμενοι βάσει περιοχών και να οριστεί ο τόπος και ο χρόνος της διεξαγωγής των σεμιναρίων.

Εκπρόσωπος του ift Rosenheim Hellas

Copyright © 2020 PLANECO Μον. ΕΠΕ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.