Τουρισμός: Ζητείται Αειφορία!

Η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης αναφέρεται σε ένα πρότυπο ανάπτυξης, το οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να υπονομεύει την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες.


Ο παγκόσμιος τουρισμός αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις εν όψει του 21ου αιώνα, οι οποίες σχετίζονται με την αειφόρο ανάπτυξη, την αντιμετώπιση των ανισοτήτων σε ζητήματα πλούτου και ευκαιριών αλλά και την ορθή κατανομή και διαχείριση των υπαρχόντων φυσικών πόρων. Όπως ακριβώς συμβαίνει με κάθε ζωντανό κομμάτι της παγκόσμιας οικονομίας, που έρχεται αντιμέτωπο με τη διαρκώς εξελισσόμενη διεθνή πραγματικότητα. (Πηγή ΣΕΤΕ: Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων).

Στο πλαίσιο αυτό η κυριότερη πρόκληση για τη βιομηχανία του τουρισμού, τις επιχειρήσεις και τους προορισμούς είναι η αναζήτηση απαντήσεων στο ερώτημα, εάν είναι δυνατή η διαχείριση της τουριστικής δραστηριότητας παγκοσμίως και της αναμενόμενης ανάπτυξης κατά τις δύο επόμενες δεκαετίες, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η καλή χρήση των φυσικών πόρων, παράλληλα με την εμπορική επιτυχία του τομέα. Η τουριστική βιομηχανία αντλεί τη δύναμή της από εύθραυστες πηγές, όπως το περιβάλλον, η ιστορία και ο πολιτισμός και συχνά χαρακτηρίζεται ως νόμισμα με δύο όψεις: Από τη μια συνεισφέρει στην οικονομική άνθιση μιας περιοχής και από την άλλη είναι παράγοντας περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιβαρύνσεων. Ο τομέας κινδυνεύει να επιδεινώσει ή ακόμα και να καταναλώσει τη δική του βάση πόρων παραγωγής εσόδων και επομένως να καταστεί οικονομικά και κοινωνικά μη βιώσιμος. Η υπερβολική χρήση των υποδομών χωρίς πρόβλεψη για επένδυση στη συντήρηση, η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη με σοβαρές επιπτώσεις στο οικοσύστημα, οι τοπικιστικές συμπεριφορές απληστίας και προσωπικού κέρδους είναι πολύ πιθανό να προκαλέσουν ανυπολόγιστη ζημιά σε έναν τουριστικfό προορισμό “υποθηκεύοντας” το μέλλον του.

Η έννοια του αειφόρου τουρισμού διασφαλίζει στην πραγματικότητα την ισχύ συγκεκριμένων χαρακτηριστικών για τη δυναμική και με μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξη ενός τουριστικού προορισμού. Τα χαρακτηριστικά αυτά αφορούν:
  • στην αναγνώριση και ανάδειξη της ταυτότητας του προορισμού με σεβασμό στον πολιτισμό του,
  • στην επίτευξη κέρδους από την τουριστική δραστηριότητα,
  • στη στήριξη των τομέων που συνδέονται ή εξαρτώνται άμεσα ή έμμεσα από τον τουριστικό κλάδο,
  • στην τόνωση της αγοράς εργασίας με τη δημιουργία νέων θέσεων,
  • στη διασφάλιση της σταθερότητας, ασφάλειας και διατήρησης του περιβάλλοντος και του οικοσυστήματος και τέλος,
  • στην ορθή αξιολόγηση της αξίας ενός τουριστικού προορισμού τόσο σε οικονομικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο.
Οι αναπτυγμένες χώρες φαίνεται να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της “πράσινης” αγοράς και στη χρήση «πράσινων» τεχνολογιών προκειμένου να διασφαλίσουν την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη. Σε αυτό τfον τομέα όμως η Ελλάδα φαίνεται για άλλη μια φορά ουραγός.

Είναι επομένως απαραίτητο, όλοι οι τουριστικοί φορείς να έχουν προετοιμασθεί κατάλληλα, προκειμένου να διασφαλίσουν την αειφορία των προορισμών εγκαίρως. Η άμεση δράση είναι χρήσιμη για την εδραίωση της Ελλάδας ως Αειφόρο Τουριστικό Προορισμό για οικονομικούς λόγους αλλά κυρίως γιατί «το περιβάλλον τελειώνει». Η ιδιομορφία της εναλλακτικής αυτής μορφής τουρισμού είναι ότι διαφέρει από περιοχή σε περιοχή ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις δραστηριότητες της. Το γεγονός αυτό επιτρέπει σε κάθε προορισμό να ξεχωρίζει!

Η PLANECO ΕΠΕ διαθέτει ικανό δίκτυο συνεργατών και πλούσια εμπειρία στον τομέα του περιβάλλοντος καθώς και στην συμβουλευτική επιχειρήσεων και δημοσίων φορέων. Αναγνωρίζοντας την περιβαλλοντική σπουδαιότητα, αλλά και τα οικονομικά κίνητρα και οφέλη της ανάπτυξης του αειφόρου τουρισμού, στοχεύει στην υποστήριξη περιοχών και επιχειρήσεων σε αυτή την κατεύθυνση. Καλούνται λοιπόν, οι τοπικές αυτοδιοικήσεις που ενδιαφέρονται να κατευθύνουν την ανάπτυξη αειφόρου τουρισμού στην περιοχή τους, όσο και επιχειρήσεις του κλάδου του τουρισμού που επιθυμούν να διακριθούν ανταγωνιστικά στην περιοχή τους και να προβληθούν παγκοσμίως επενδύοντας σε συστήματα διαχείρισης περιβάλλοντος, θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή με την ομάδα συμβούλων μας, ώστε να υλοποιήσουν ένα εφικτό πλάνο με ευρωπαϊκή ή/και παγκόσμια αναγνώριση.


Για οποιεσδήποτε πληροφορίες είμαστε στη διάθεσή σας.

Εκπρόσωπος του ift Rosenheim Hellas

Copyright © 2020 PLANECO Μον. ΕΠΕ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.