Ενημέρωση για τη Σήμανση CE σε Παράθυρα και Πετάσματα και τους Λόγους Άμεσης Κινητοποίησης

Όπως είναι γνωστό τα παράθυρα, οι εξώθυρες, τα πετάσματα και οι γκαραζόπορτες συγκαταλέγονται στα δομικά υλικά, τα οποία ανήκουν στον κατάλογο των προϊόντων που επιβάλλεται να φέρουν CE σύμφωνα με τα εναρμονισμένα πρότυπα EN 14351, ΕΝ 13241-1 και ΕΝ 13380.

Το γεγονός αυτό βοηθά τον αντίστοιχο ελληνικό κλάδο, ο οποίος ενώ παρουσιάζει αύξηση στις εξαγωγές (σύμφωνα με δημοσίευμα στις 21/02/2009 της εφημερίδας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»), δεν έχει κινητοποιηθεί ικανοποιητικά στην κατεύθυνση της Σήμανσης CE.
Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν οι παραγωγοί των συστημάτων και οι κατασκευαστές το πλεονέκτημα που θα έχουν στην αγορά, όσοι κινηθούν άμεσα για τη διαδικασία σήμανσης, σε σύγκριση με εκείνους που θα καθυστερήσουν. Συγκεκριμένα όσων τα προϊόντα δεν φέρουν CE, θα χάσουν ευκαιρίες πωλήσεων των προϊόντων τους σε Δήμους. Ο λόγος είναι ότι φαυτή την περίοδο υλοποιούνται προτάσεις για το Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ του ΥΠ.ΑΝ..
Συνοπτικά αναφέρουμε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά σε έργα βελτίωσης ενεργειακής εξοικονόμησης. Μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών είναι τα έργα ενεργειακής βελτίωσης των δημοτικών κτιρίων, τα οποία έχουν τη μεγαλύτερη βαρύτητα επί του προϋπολογισμού της αίτησης (55-65%). Επομένως πρόκειται για μια σημαντική αγορά, που αναμένεται να ανοίξει για τα δομικά υλικά -γενικότερα- άμεσα. Είναι κατανοητό λοιπόν, ότι τα δομικά προϊόντα, τα οποία θα επιλεγούν για να χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια του προγράμματος και κατ’ εφαρμογή του Ν3661/ΦΕΚ 89/19 Μαΐου 2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης» θα είναι εκείνα που τεκμηριώνουν την ενεργειακή τους απόδοση (ιδιότητα θερμομόνωσης), το οποίο επιτυγχάνεται μέσω διαφορετικών τρόπων και προτύπων για τη Σήμανση CE.

Η PLANECO ΕΠΕ παρέχει στους ενδιαφερόμενους παραγωγούς συστημάτων και κατασκευαστές παραθύρων, εξωθύρων, πετασμάτων και γκαραζοπορτών τις ακόλουθες υπηρεσίες για την απόκτηση της Σήμανσης CE:
 
  1. Προετοιμασία Τεχνικού Φακέλου,
  2. Προετοιμασία FPC (Έλεγχος Παραγωγής στο Εργοστάσιο) ή εναρμόνιση αυτού με υφιστάμενο ISO 9001:2000 ή και εγκατάσταση και των δύο Συστημάτων.
  3. Παροχή Εκπαίδευσης στο προσωπικό, που εμπλέκεται στην παραγωγική διαδικασία ή και στην τοποθέτηση.
Περιληπτικά
  • Στις 02.02.2010 λήγει η παράταση περί Σήμανσης CE στα παράθυρα και εξώθυρες.
  • Ανακαίνιση κτιρίων: Προωθούνται ήδη προγράμματα επιδότησης για την εξοικονόμηση ενέργειας σε δήμους και σε κτίρια/κατοικίες πριν το 1980. Είναι μια μεγάλη αγορά για τα δομικά υλικά και ασφαλώς τα παράθυρα, εξώθυρες και πετάσματα, εφόσον αυτά έχουν μετρηθεί σχετικά με την ενεργειακή τους απόδοση και θα φέρουν CE.
Πηγές Πληροφόρησης:

Εκπρόσωπος του ift Rosenheim Hellas

Copyright © 2020 PLANECO Μον. ΕΠΕ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.