Βήματα προς τη σήμανση CE για Εξώφυλλα, Εξωτερικές Περσίδες και Γκαραζόπορτες

Οι απαιτήσεις για το εκάστοτε προϊόν είναι:

Α) Βήματα για τη σήμανση CE των εξωφύλλων (πατζούρια, ρολά).
Οι απαιτήσεις για τη σήμανση CE των προϊόντων αυτών καθορίζονται στο πρότυπο ΕΝ 13659 «Εξώφυλλα-Απαιτήσεις επιδόσεων και ασφαλείας» και είναι οι εξής:
  1. Αρχικός Έλεγχος Τύπου (ΙΤΤ=Initial Type Test)Η δήλωση που πρέπει να γίνει αφορά στην επίδοση του προϊόντος μόνο απέναντι στην Αντίσταση στον Άνεμο. Τα Εξώφυλλα ανήκουν στο Σύστημα Συμμόρφωσης (ΣΣ) 4. Αυτό σημαίνει ότι οι κατασκευαστές αν κάνουν μέτρηση μπορούν να την πραγματοποιήσουν οι ίδιοι ή σε κάποιο εργαστήριο μετρήσεων, χωρίς να απαιτείται να είναι κοινοποιημένο. Αν δεν κάνουν μέτρηση μπορούν να δηλώσουν npd (καμία καθορισμένη επίδοση),εφ’ όσον δεν υπάρχει ελάχιστη νομοθετική απαίτηση του ελληνικού κράτους
  2. Σύστημα Ελέγχου Παραγωγής στο Εργοστάσιο (FPC=Factory Production Control)που πρέπει οι κατασκευαστές να εγκαταστήσουν και να εφαρμόζουν στην επιχείρησή τους. Εκτός των ανωτέρων πρέπει επίσης να συντάξουν ένα Τεχνικό Εγχειρίδιο για την παραγωγή των προϊόντων, τεχνικό κατάλογο με τις προδιαγραφές των πρώτων υλών και οδηγίες χρήσης και συντήρησης.
Β) Βήματα για την σήμανση CE σε εξωτερικές περσίδες
Αυτή η κατηγορία των προϊόντων αφορά τις τέντες και σήτες. Ανήκουν στο Σύστημα Συμμόρφωσης 4, διέπονται από τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 13561 «Εξωτερικές περσίδες-Απαιτήσεις επιδόσεων και ασφαλείας» και ισχύουν τα αναφερθέντα στο Α)
Γ) Βήματα για την σήμανση CE σε Πύλες (Βιομηχανικές πόρτες, γκαραζόπορτες, μπάρες).
Οι απαιτήσεις για τη σήμανση CE αυτών των προϊόντων (εφόσον δεν προορίζονται να έχουν πυροπροστασία ή καπνοπροστασία) καθορίζονται στο εναρμονισμένο πρότυπο ΕΝ 13241-1 «Πύλες, βιομηχανικές πόρτες, γκαραζόπορτες». Ανήκουν στο Σύστημα Συμμόρφωσης 3, που σημαίνει ότι οι όποιες μετρήσεις Αρχικού Τύπου (ΙΤΤ) πρέπει να γίνουν σε κοινοποιημένο φορέα. Ισχύει βέβαια πάντα η δυνατότητα, όπως προαναφέρθηκε, της δήλωσης npd (καμία καθορισμένη επίδοση). Οι επιδόσεις των γκαραζόπορτων, που πρέπει να κάνει δήλωση ο κατασκευαστής ώστε πληροφορηθεί γι’ αυτές ο καταναλωτής, είναι:
  • Υδατοστεγανότητα,
  • Αντίσταση στον Άνεμο,
  • Αεροδιαπερατότητα,
  • Ικανότητα διατήρησης των επιδόσεων όσον αφορά την υδατοστεγανότητα, στη θερμοπερατότητα και την αεροπερατότητα,
  • Ασφάλεια στο άνοιγμα,
  • Δύναμη Λειτουργίας (για ηλεκτροκίνητα προϊόντα).
Η μέτρηση των υπογραμμισμένων ιδιοτήτων είναι υποχρεωτική.

Ομοίως με τα προηγούμενα οφείλει να συνταχθεί ένα Σύστημα Ελέγχου Παραγωγής, στο οποίο θα μπορούσαμε να σας υποστηρίξουμε.

Επικοινωνήστε μαζί μας και να είστε βέβαιοι ότι θα σας παρέχουμε ουσιαστικές υπηρεσίες.

Εκπρόσωπος του ift Rosenheim Hellas

Copyright © 2020 PLANECO Μον. ΕΠΕ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.