Υπηρεσίες

Οι βασικές παρεχόμενες υπηρεσίες της PLANECO Ε.Π.Ε. επικεντρώνονται στους παρακάτω τομείς:

Γενικά, η PLANECO σχεδιάζει, αναπτύσσει και διενεργεί όλες τις διαδικασίες σε μια επιχείρηση με στόχο τη βέλτιστη εφαρμογή διαχειριστικών συστημάτων εντός της, ενώ παράλληλα συνδράμει στην ορθότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της επιχείρησης, εκμεταλλευόμενη όλες τις δυνατότητες της νέας τεχνολογίας και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης.

 

Πρόσθετες Πληροφορίες