Παλαιές Ενημερώσεις

Ολοκληρωμένο Σχέδιο στήριξης των επιχειρήσεων και εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κινήτρων 02.11.2011
Η PLANECO ΕΠΕ ενημερώνει υφιστάμενες επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων για την προκήρυξη της πράξης ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ με επιδότηση 40-45% 25.01.2011
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ CE - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ- ΙΣΧΥΣ ΚΕΝΑΚ 25.01.2011
Σύγχρονη Επιχείρηση 2009 02.09.2010
Ενημέρωση για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Επιστημόνων – Ελευθέρων Επαγγελματιών» (ΕΣΠΑ 2007-2013) 01.09.2010
PLANECO Ε.Π.Ε. ενημερώνει υφιστάμενες ΜΜΕ Επιχειρήσεις για το πρόγραμμα ΠΕΠ 2009 του ΕΣΠΑ. 31.08.2010
Τροποι Αυξησης Βαθμολογίας Αιτήσεων ΠΕΠ 2009 27.08.2010
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ με επιδότηση 35% - 45% 26.07.2010
Πράσινη Επιχείρηση 2009 13.07.2009
Καινοτόμες Επιχειρήσεις Υψηλής Έντασης Γνώσης 13.07.2009
Ενημέρωση για το πρόγραμμα «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2009» για Υφιστάμενες και υπό σύσταση εταιρείες 10.07.2009
Ενημέρωση σχετικά με την Ισχύ της Νέας Έκδοσης του Προτύπου ISO 9001:2008 07.05.2009
Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών / Νέων - (ΕΠΑΝ ΙΙ) 12.04.2009
Προτάσεις της PLANECO σε Διοικήσεις Δημοσίων Οργανισμών και ΔΕΚΟ 10.04.2009