Βήματα προς τη σήμανση CE για Εξώφυλλα, Εξωτερικές Περσίδες και Γκαραζόπορτες

Οι απαιτήσεις για το εκάστοτε προϊόν είναι:

Α) Βήματα για τη σήμανση CE των εξωφύλλων (πατζούρια, ρολά).

Οι απαιτήσεις για τη σήμανση CE των προϊόντων αυτών καθορίζονται στο πρότυπο ΕΝ 13659 «Εξώφυλλα-Απαιτήσεις επιδόσεων και ασφαλείας» και είναι οι εξής:

 1. Αρχικός Έλεγχος Τύπου (ΙΤΤ=Initial Type Test) Η δήλωση που πρέπει να γίνει αφορά στην επίδοση του προϊόντος μόνο απέναντι στην Αντίσταση στον Άνεμο. Τα Εξώφυλλα ανήκουν στο Σύστημα Συμμόρφωσης (ΣΣ) 4. Αυτό σημαίνει ότι οι κατασκευαστές αν κάνουν μέτρηση μπορούν να την πραγματοποιήσουν οι ίδιοι ή σε κάποιο εργαστήριο μετρήσεων, χωρίς να απαιτείται να είναι κοινοποιημένο. Αν δεν κάνουν μέτρηση μπορούν να δηλώσουν npd (καμία καθορισμένη επίδοση), εφ’ όσον δεν υπάρχει ελάχιστη νομοθετική απαίτηση του ελληνικού κράτους.
 2. Σύστημα Ελέγχου Παραγωγής στο Εργοστάσιο (FPC=Factory Production Control) που πρέπει οι κατασκευαστές να εγκαταστήσουν και να εφαρμόζουν στην επιχείρησή τους. Ο απώτερος σκοπός είναι να αποδεικνύεται ανά παραγγελία η τήρηση των προδιαγραφών του ΙΤΤ και του τεχνικού εγχειρίδιου.
 3. Εκ των ανωτέρω απορρέει ότι πρέπει υπάρχει ένα Τεχνικό Εγχειρίδιο για την παραγωγή των προϊόντων με τεχνικό κατάλογο με τις προδιαγραφές των πρώτων υλών καθώς και
 4. οδηγίες χρήσης, συντήρησης και τοποθέτησης.

Β) Βήματα για την σήμανση CE σε εξωτερικές περσίδες (τέντες – σήτες)

Αυτή η κατηγορία των προϊόντων αφορά τις τέντες και σήτες. Ανήκουν στο Σύστημα Συμμόρφωσης 4, διέπονται από τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 13561 «Εξωτερικές περσίδες-Απαιτήσεις επιδόσεων και ασφαλείας» και ισχύουν τα αναφερθέντα στο Α).

Γ) Βήματα για την σήμανση CE σε Πύλες (Βιομηχανικές πόρτες, γκαραζόπορτες, μπάρες).

Οι απαιτήσεις για τη σήμανση CE αυτών των προϊόντων (εφόσον δεν προορίζονται να έχουν πυροπροστασία ή καπνοπροστασία) καθορίζονται στο εναρμονισμένο πρότυπο ΕΝ 13241-1 «Πύλες, βιομηχανικές πόρτες, γκαραζόπορτες». Ανήκουν στο Σύστημα Συμμόρφωσης 3, που σημαίνει ότι οι όποιες μετρήσεις Αρχικού Τύπου (ΙΤΤ) πρέπει να γίνουν σε κοινοποιημένο φορέα. Ισχύει βέβαια πάντα η δυνατότητα, όπως προαναφέρθηκε, της δήλωσης npd (καμία καθορισμένη επίδοση). Οι επιδόσεις των γκαραζόπορτων, που πρέπει να κάνει δήλωση ο κατασκευαστής ώστε πληροφορηθεί γι’ αυτές ο καταναλωτής, είναι:

 • Υδατοστεγανότητα,
 • Αντίσταση στον Άνεμο,
 • Αεροδιαπερατότητα,
 • Ικανότητα διατήρησης των επιδόσεων όσον αφορά την υδατοστεγανότητα, στη θερμοπερατότητα και την αεροπερατότητα,
 • Ασφάλεια στο άνοιγμα,
 • Δύναμη Λειτουργίας (για ηλεκτροκίνητα προϊόντα).

Η μέτρηση των υπογραμμισμένων ιδιοτήτων είναι υποχρεωτική. Αυτές οι δύο δοκιμές πρέπει να γίνουν σε πραγματικά δοκίμια.

Η δοκιμή για την αντίσταση στον άνεμο θα μπορούσε να γίνει και υπολογιστικά.

Ομοίως με τα προηγούμενα οφείλει να συνταχθεί ένα Σύστημα Ελέγχου Παραγωγής στο εργοστάσιο.


Για όλες τις παραπάνω υπηρεσίες θα μπορούσαμε να σας υποστηρίξουμε.

Επικοινωνήστε μαζί μας και να είστε βέβαιοι ότι θα σας παρέχουμε ουσιαστικές υπηρεσίες.

Σημείωση:

 1. Από τον Ιούλιο 2013 αλλάζουν για τους κατασκευαστές δομικών υλικών/προϊόντων μερικά βασικά σημεία για τη σήμανση CE των δομικών υλικών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ που αντικαθιστά την οδηγία 89/106 ΕΟΚ.
 2. Αν θέλετε να ενημερωνόσαστε για τις πληροφορίες και τα άρθρα που αναρτούμε στην ιστοσελίδα μας, αποστείλετε με ένα e-mail με τα στοιχεία σας και την επιθυμία σας.
 3. Μπορείτε να επισκέπτεστε το blog μας (http://domika-energeia.blogspot.gr/) και να ενημερώνεστε ή να θέτετε τις ερωτήσεις που σας απασχολούν.